महत्त्वपूर्ण! यो पृष्ठ अधिकारीहरुसँग संबन्धित छैन।
coronastatusnp.com

Contribute and share coronastatusnp.com on

COVID-19 संक्रमित

कुल 1 व्यक्तिहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूले COVID-19 र लागि सकारात्मक परीक्षण गरि लक्षण अनुभव गरेका छन्.

लक्षण

परीक्षण नतीजा

कुल 2 १० व्यक्तिले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरुको COVID-१ को लागि परीक्षण गरिएको थियो।

नजिकको सम्पर्कहरु

कुल 3 व्यक्तिहरूले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरु COVID-19 सकारात्मक परीक्षण गरेका कसैसँग नजिकको सम्पर्क हुनुहुन्थ्यो।

लक्षण

मुख्य आंकडाहरु

COVID-19 संक्रमितसंग नजिकको सम्पर्कमा आउनेहरुमध्ये

67 %

व्यक्तिहरुले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरुले संक्रमितले अनुभव गर्ने दुई सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूको अनुभव गरेका छन् ।

67 %

व्यक्तिहरुले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरुले संक्रमितले अनुभव गर्ने तीन सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूको अनुभव गरेका छन् ।

सबै प्रस्तुतिहरू

कुल 49 व्यक्तिहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूले लक्षणहरू अनुभव गरे।

लक्षण

मुख्य आंकडाहरु

रिपोर्ट पेश गर्ने सबैको:

5 %

व्यक्तिहरुले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरुले संक्रमितले अनुभव गर्ने दुई सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूको अनुभव गरेका छन् ।

3 %

व्यक्तिहरुले रिपोर्ट गरे कि वहाँहरुले संक्रमितले अनुभव गर्ने तीन सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूको अनुभव गरेका छन् ।

रिपोर्टको कुल संख्या

सकारात्मक परीक्षण परिणामहरू र नजिकको सम्पर्क

स्पष्टीकरण डाटा आधार

केहि प्रश्न र विकल्पहरू प्रारम्भदेखि नै फारमको अंश थिएनन्:

फारममा थपियो
संक्रमित कसैसँग नजिक सम्पर्कमा भएकाहरु March 16
लक्षण: टाउको दुखाई March 16
लक्षण: घाँटी दुखाइ March 16
लक्षण: स्वादको भावना को हानि March 17
लक्षण: गन्धको भावना को हानि March 17
लक्षण: खोकी संग खकार March 17
लक्षण: नाक थुन्निनु/ नाक बाट पानी बग्नु March 17
लक्षण: मतली वा बान्ता March 23
सरकारबाट आदेश को कारण अलगमा March 27
COVID-19 संक्रमण को कारण अलगमा March 27
COVID-19 लाई सम्भावित रूपमा फैलाउन वा समात्नबाट जोगिन स्वैच्छिक अलगावमा March 28